Uncategorized

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ Coding in your area

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการ Coding in your area

แจ้งปิดระบบรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแบบตลอดปี ในระหว่างวันที่ 18 – 31 พ.ค. 2565 สามารถสมัครหรือติดต่อสอบได้ที่ … ☑️ กล่องข้อความเพจ “หลักสูตร IDT PSU” หรือ ☑️ โทรสอบถามได้ที่ 074-287430 #IDT(MIT)PSU