“ก้าวสู่การเป็น ผู้นำมืออาชีพ ด้านดิจิทัล”
กับหลักสูตรปริญญาโท เรียนเสาร์-อาทิตย์

1
รุ่น
1
นักศึกษา | ศิษย์เก่า
1
คณาจารย์
1
วิจัยสารนิพนธ์ | วิทยานิพนธ์
1
บทความวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“Skill Sets ที่ได้รับจาก IDT”

Play Video

วีดีโอแนะนำ IDT PSU 

เรียนรู้ทักษะด้านนวัตกรรมดิจิทัล ด้วย IDT กันดีกว่า

ติดต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
0-7428-2000