ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดระบบรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาแบบตลอดปี ในระหว่างวันที่ 18 – 31 พ.ค. 2565 สามารถสมัครหรือติดต่อสอบได้ที่ … ☑️ กล่องข้อความเพจ “หลักสูตร IDT PSU” หรือ ☑️ โทรสอบถามได้ที่ 074-287430 #IDT(MIT)PSU    

มหาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายนามการเข้ารับอีกครั้งได้ที่ รายงานการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิ๊ก เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 – 10.15 น. ดังตาราง ผ่านระบบ Zoom ได้ที่ลิงค์ https://psu-th.zoom.us/j/99465314842

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ***************************************************************** พิธีเปิด และ Keynotes (ห้องรวม) Webinar ID : 935 7231 9911 Passcode : SEa** Link to join Webinar https://psu-th.zoom.us/j/93572319911… ************************************ Meeting Zoom for paper presentation Room 1. Topic: Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning Join …

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Read More »

การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้ 1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ online หรือระบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยเป็นไปตามที่แต่ละคณะกําหนด 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และกำหนดรายละเอียดการลงทะเบียน ตามตารางในลิ้ง https://reg.psu.ac.th/…/registNews/regist-2-3-2564.pdf 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดรายละเอียดการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา …

การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 Read More »

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และกำหนดการลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ การเรียนการสอนและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเรียนของนักศึกษาตามที่คณะกำหนด ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงขอชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ช่วงเวลาในการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 จะแบ่งช่วงการลงทะเบียนเป็น 3 กลุ่มคือ1. กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะที่เปิดเรียนในเบื้องต้น ดังนี้- คณะพยาบาลศาสตร์- คณะเภสัชศาสตร์- คณะอุตสาหกรรมเกษตร2. …

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเปิดให้ชำระค่าธรรมการศึกษา Read More »

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันส่งเอกสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564