มหาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาบัณฑิต ที่ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายนามการเข้ารับอีกครั้งได้ที่ รายงานการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *