ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2564
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 – 10.15 น. ดังตาราง ผ่านระบบ Zoom ได้ที่ลิงค์ https://psu-th.zoom.us/j/99465314842

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *