มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom ดังรายละเอียดต่อไปนี้
*****************************************************************
พิธีเปิด และ Keynotes (ห้องรวม)
Webinar ID : 935 7231 9911
Passcode : SEa**
Link to join Webinar
https://psu-th.zoom.us/j/93572319911…
************************************
Meeting Zoom for paper presentation

Room 1. Topic: Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning
Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/94075444720…
Meeting ID: 940 7544 4720
Passcode: 0787
*******************************************
Room 2. Topic: Pedagogical Modes and Applications of STEM
Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/96868344639…
Meeting ID: 968 6834 4639
Passcode: 4228
*******************************************
Room 3 Topic: Curriculum Studies and Development Focused STEM Education

Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/93060151224…
Meeting ID: 930 6015 1224
Passcode: 2007

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *