มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กะทู้ ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต

นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ Congratulations !!! ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ รหัสนักศึกษา 6310121022 ที่สอบผ่านการป้องกันสารนิพนธ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 หัวข้อสารนิพนธ์ : ระบบจัดการข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Information System Design for Carbon Footprint Management at Khunying Long Learning Resources Center using Green Office Criteria) อาจารย์ทีปรึกษา: ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูรีนา มะตาหยง เเละ ดร. อนันท์ ชกสุริวงศ์