มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการ Coding in your area


โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ ประถม-มัธยมในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งเเต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2565 

เพื่อถ่ายทอดหลักสูตร Coding in Your Area นำร่องให้กับนักเรียนจำนวนมากกว่า 700 คน จาก 8 โรงเรียนเป้าหมาย ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร เเละ ภูเก็ต
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้โค้ดดิ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้อย่างแท้จริง