จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน


ขอแสดงความยินดีกับ คุณ จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
🌡หัวข้อวิจัย: ไลน์แชทบอทเพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Line Chatbot for Diabetes Self-Care)
.👩‍💼อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย
ขอขอบคุณกรรมการสอบทุกท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ ด้วยค่ะ