ปฏิทินการเรียนการสอน หลักสูตร IDT

ตารางการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 IDT (จัดแบบโมดูล)

รายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันและเวลา ห้องเรียน ผู้สอน/ผู้จัดการรายวิชา
245-581
Seminar in Management of Information Technology I
ส. 16.30-18.30
Online
อ.สูรีนา