Galleries

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ ประถม-มัธยมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อถ่ายทอดหลักสูตร Coding in Your Area

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการ Coding in your area โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจริงให้กับน้อง ๆ ประถม-มัธยมในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งเเต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2565  เพื่อถ่ายทอดหลักสูตร Coding in Your Area นำร่องให้กับนักเรียนจำนวนมากกว่า 700 คน จาก 8 โรงเรียนเป้าหมาย ในจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร เเละ ภูเก็ต วัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้โค้ดดิ้งเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้อย่างแท้จริง

จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน

จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน ขอแสดงความยินดีกับ คุณ จริยา รัชกุล รหัสนักศึกษา 6010121031 ที่สอบป้องสารนิพนธ์ผ่าน ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หัวข้อวิจัย: ไลน์แชทบอทเพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (Line Chatbot for Diabetes Self-Care) .อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย ขอขอบคุณกรรมการสอบทุกท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ ด้วยค่ะ